top of page

IN VOGELVLUCHT
OVER HEILIGE GEOMETRIE

Het hele universum is gevormd volgens vaste, geometrische verhoudingen; van bloemen, planten, schelpen tot de groepering van sterren, kristallen, water en ons menselijk lichaam. Als je de structuur van onze lichaamscellen onder een microscoop bekijkt, sta je versteld van de perfecte meetkundige vormen. Het is de basis van de creatie, waar ons hele universum op gebaseerd is. 

Button
Groene plant

De oude Griekse Mysteryscholen onderwezen  hun studenten 2500 jaar geleden al dat het universum terug te brengen is tot vijf unieke vormen:  de tetraëder, de hexaëder, de octaëder, de dodecaëder en de icosaëder. Deze hebben vlakken, ribben en hoeken met allemaal dezelfde afmetingen. Dit worden platonische vormen genoemd, vernoemd naar de Griekse filosoof Plato (ongeveer 427-347 voor Christus) omdat hij er (voor zover bekend is) als eerste over schreef. Het zijn de bouwstenen van alles wat bestaat en vormen de basis van de geometrie. Hij bracht dit in verband met de vijf kosmische bouwstenen van de wereld: vuur, lucht, water, aarde en ether. Het meest volmaakte platonische lichaam is volgens Plato de dodecaëder (hoort bij het element ether), omdat de diagonalen van een vijfvlak elkaar verdelen in een verhouding die de gulden snede wordt genoemd. 

De gulden snede of ‘Divina Proportia’ (goddelijke proportie) is een stukje eeuwenoude raadselachtige wiskunde. In 1202 publiceerde Leonardo Fibonacci een bijzondere rij getallen: elk getal van de rij (behalve de eerste twee) is gelijk aan de som van de twee voorgaande getallen. Dat levert de volgende rij getallen op: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 enz. Zie afbeelding.

 

De verhouding tussen twee opeenvolgende getallen uit deze reeks benadert altijd het “gulden getal”, ook wel de “gulden snede”, phi, genoemd, namelijk: 1.61803. De Fibonacci-reeks komt in de natuur op allerlei onverwachte plaatsen voor. De zonnebloemzaden in een zonnebloem, bestaan uit spiralen waarvan sommige met de klok meedraaien en sommige er tegen in. Afhankelijk van de grootte tel je meestal 34 spiralen die de ene kant op wijzen en 55 die de andere kant op wijzen. De gulden snede komt ook voor in het menselijke lichaam, in de verhoudingen van de lengte van armen en benen bijvoorbeeld, maar is ook terug te vinden in muziek. Beethoven gebruikte de gulden snede in zijn beroemde Vijfde Symfonie. De gulden snede creëert eenheid in de verhoudingen, waardoor er binnen de enorme hoeveelheid aan vormen éénheid en harmonie bestaat in het universum.

De gulden snede werd veelal gebruikt in oude architectuur. De oude Egyptenaren bouwden hun piramides op basis van de gulden snede, het Parthenon, waarvan de overblijfselen nog steeds in Athene te zien zijn, staat er bol van, maar ook Stonehenge. Leonardo Da Vinci is wel de bekendste kunstenaar/wetenschapper die het in bijna al zijn werk toepaste. Dit is onder andere zichtbaar in de Vitruvian Man en de Mona Lisa. 

 

Vitruvian-Man-Da-Vinci_webp.webp
35-7-schelp_edited.jpg

Heilige Geometrie in de huidige tijd

​De Japanse Dr. Masaru Emoto heeft in de jaren negentig van de vorige eeuw door middel van wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat geometrische structuren in je lichaam bewezen en beïnvloed kunnen worden. Dit deed hij door het positief of negatief beïnvloeden van water door middel van intentie. Hij stelde het water bloot aan prikkels (muziek of een woord) en bevroor het water. Prikkels met een positieve trilling lieten prachtige waterkristallen zien. Hij toonde aan dat in bevroren toestand de kenmerkende zeshoekige geometrie zichtbaar wordt. Deze zie je ook terug in kwartskristallen en in de structuur van ons DNA. Die structuur is gebaseerd op de Heilige Geometrie.

Heilige Geometrie is eigenlijk de taal van onze ziel. Het is een symbooltaal, die met beelden werkt. Omdat deze beelden veel directer binnenkomen, kan deze de taal van het licht, zoals het ook wel genoemd wordt, veel beter op ons overbrengen. Omdat ons lichaam volgens de geometrie is gevormd, onze cellen, dna en wij voor 70% uit water bestaan, herkennen wij van nature onbewust deze vormen en kunnen we dingen voelen en ervaren als we ons focussen op deze specifieke vormen. Je kunt het niet met je verstand of logica verklaren, omdat het zich afspeelt op gevoel- en zielsgebied. Het heeft op ieder mens een verschillende uitwerking.

 

Orgonite en geometrie: een hele krachtige combinatie 

Bij het maken van de orgonites ontstonden er gaandeweg spontaan geometrische mandala's door gebruik te maken van het koperdraad (en soms aluminiumdraad) dat in de orgonite gaat. Deze veelal verschillende geometrische mandala's brengen ook elk weer een heel eigen trilling en energie teweeg en zullen de werking van de orgonite versterken. Kortom, het gebruik van verschillende edelstenen, het metaal, de vorm van de orgonite en de geometrische mandala vormen tezamen een hele mooie combinatie welke telkens weer een ander effect zal hebben. Zoals eerder al aangegeven is, is geometrie niet iets wat je kunt uitleggen, maar wel iets wat je kunt voelen en ervaren. Dit zelfde geldt ook voor het effect van de orgonites in combinatie met de geometrische vormen.

bottom of page